Medarbetarsamtal

MEDARBETARSAMTAL


När en medarbetares hälsa sviktar är medarbetaren inte ett komplett verktyg för sin uppdragsgivare.
En medarbetare ur den bedömningen kan även bli ett hinder i kugghjulet gällande övriga medarbetare och deras samspel.
Det kan bli en mer kostsam skada för en uppdragsgivare att låta medarbetarens hälsa vara dennes privata problem än att ta in extern hjälp under en tidsbestämd period.


Det är ingen topphemlighet att alla anställda är ett verktyg för att främja ekonomisk vinning till ett företag.
Lika okomplicerat är det att en medarbetare går till en arbetsplats för att inbringa en lön som huvudinkomst.
För att detta samarbete ska fungera felfritt åt båda håll krävs att hälsan är god.


Om du som chef känner att en medarbetare har mycket korttidsfrånvaro eller av annan orsak har ett behov av samtal är ni välkomna med en förfrågan om ett kartläggande samtal.
Syftet är att kartlägga medarbetarens upplevda situation.
Att i ett tidigt skede kunna stötta, ge energi och höja den personliga prestationen.


Här handlar det mycket om att arbeta med individfokus - se mer till individens resurser och unika förutsättningar.

Det första medarbetarsamtalet bokas alltid in av en chef som kan återspegla en historik om vad problematiken är.


Under ett första möte med din medarbetare samlar jag information som jag analyserar och tolkar för att kunna bedöma.
Efter det mötet återkopplar jag till dig som är chef för att sedan kunna gå vidare och påbörja en åtgärd som vi tillsamman är överens om.


Välkommen!