Nudging - Puffning

NUDGING - PUFFNING


Psykologin som förändrar tankar, känslor och handling.


Puffning är ett verktyg, ett begrepp som kommer ur beteendedesign.

Beteendedesign handlar om att påverka människor till att förändra beteenden.


"Man designar beteenden"


Det är ett vetenskapligt sätt som är människocentrerat.
Nudging handlar om att ge människor en puff i rätt riktning. En puff kan också vara den extra skjutsen man behöver. Att underlätta för individer att fatta beslut som främjar deras välfärd utan att begränsa deras handlingsfrihet.


Vad är det som driver och hindrar ett beteende hos dig?

Behöver du puttning i rätt riktning?


Då är du välkommen till mig!