Livsberättargrupp 60+

LIVSBERÄTTARGRUPP 60+


Livsberättargrupp är en samtalsgrupp för äldre i syfte att bryta ensamhet, förebygga depressioner och ge ökad mening i livet.

Deltagarna kan dela med sig av minnen, tankar och känslor med fokus på livsfrågor.


Träffarna har tydliga ramar och varje träff har ett givet tema att samtala kring. Exempelvis att man ska ta med sig ett foto på någon som har betytt mycket för en i livet och berätta om det.


Varje träff avslutas med en gemensam fikastund för umgänge och fria samtal.

Antal träffar, tidsåtgång och kostnad lämnas i samband med uppstart på sidan -PÅ GÅNG-Välkommen!