Livskunskap - Ungdom

LIVSKUNSKAP - UNGDOM i grupp eller enskilt


För de allra flesta flyter familjelivet på större delen av tiden och man upplever att allt fungerar ganska bra, att man på det hela taget har det ganska fint tillsammans men nästan alla vårdnadshavare hamnar även i lägen där de känner oro eller där det dyker upp frågor som man känner att man behöver hjälp med utifrån. Vad som oftast behövs då är ökad kunskap. Där och då finns möjligheten att ta hjälp av mig med den kunskapen jag har att erbjuda. När barn och unga mår dåligt börjar de kritisera, klaga och skapa negativa händelser.


I de lägena är det viktigast att DU STÅR KVAR.

Att du visar att du bryr dig och att du INTE gör det de flesta runt om tidigare gjort - försvunnit!


- För samtal i grupp

Samtalen formas i mindre grupper i en trygg miljö för att på ett lättsamt sätt få växa med frågor och svar. Min känsla är att ungdomar av idag är oerhört upptagna av allt och inget. Det i sin tur skapar ett behov av tid för eftertankar och reflektion.


Områdena vi kommer att orientera oss i och där jag väver in frågeställningar samtidigt som jag låter gruppen styra och skapa samtalen efter behov och önskan i stunden:


- Kön och könsidentitet.
- Sexualitet.
- Vem får röra min kropp och hur.
- Min kropp är mitt tempel och jag äger den.
- Kroppshets och utseende.
- Känslor...vad heter vilken känsla?
- Psykisk ohälsa, vad är det?
- Relationer.
- Vänskap.
- Bli ung förälder.
- Förväntningar av alla runt dig och livet.
- Föräldraskap och syskon i olika former och skepnader.
- Hem, skola och fritid.
- Identitet.
- Egot - och jag äger.
- Rättigheter och skyldigheter i olika åldrar.
- Kriminalitet, våld & myndigheter.
- Alkohol & droger.
- Ekonomi - pengar, ett verktyg på gott och ont.
- Sociala medier och vår jakt på likes.
- Mobilen - äger den oss eller vi den.


Min tanke är 2 grupper som är kön och åldersindelade med 6 träffar á 2 timmar.


-13-16 år
-16-19 år


Max 8 personer per grupp.


Ser jag ett behov och en möjlighet skapar jag med tiden en mixad grupp. Vill du/ni boka enskilda samtal i utvalda områden så bokar vi ett första samtal och gör en kartläggning för att tillsammans bygga en plan och ett mål.


Välkommen!