Samtalsstöd

SAMTALSSTÖD


När du behöver ett utbildat och/eller ett seende stöd i situationer som kan vara allt från att:


- Du befinner dig i en valsituation privat eller inom yrket.
- Arbetslivet ger inte utdelning på det sätt du förväntat dig.
- Du har kört fast i ditt eget företagande.
- Du vill bygga på en vision.
- Din dröm gick i kras.
- Du behöver stöd i en rehabiliteringprocess.
- Du är i någon form av tvist.
- I tanken vilja separera.
- Hamnat i skilsmässoläge.
- Du har blivit lämnad.
- Problem i relationen.
- Har ett tufft läge i föräldraskapet.
- Du har " tappat bort" dig själv.
- Svårt att sätta gränser.
- Äter för att dämpa känslor.
- Konflikträdd.
- Utmattad.
- Livstrött.
- Du söker i din identitet.
- Identitetskris.
- Obearbetad sorg från barndomen.
- Du har svårt att inte låta dig påverkas av vad andra tycker om dig.
- Du låter dina känslor styra dig och dina val.
- Du känner att dina tankar begränsar ditt liv.
- Kanske rensa i det förflutna för att frigöra sikten framåt.


Orsak och möjligheterna är lika många utan gräns eller rätt och fel.

Då och där finns mina tjänster för dig bara ett samtal bort.
Ring gärna mig för att konsultera vad jag kan göra för just dig!


Varje möte utformas med utgångspunkten från individen. Jag utgår aldrig ifrån en metod utan använder en palett av verktyg som passar dig och din problematik bäst.


Mitt mål som terapeut och coach är att göra mitt yttersta för att hjälpa dig mot det mål vi tillsammans sätter upp.


Välkommen!