Själens port

GRUPPMEDITATION - SJÄLENS PORTVälkommen till guidade meditationer i grupp där vi både nyttjar meditation för själsligt välbefinnande där din inre fantasi tar dig till drömmarnas land s
amt meditationer med blockeringslösningsteknik för att jobba oss ur det som skapar hinder i vår vardag och vårt liv. Efter meditationen ges en längre stund för reflektion över din resa och

tolkning av de känslor samt eventuella budskap du fick mottaga.


Antal träffar, tidsåtgång och kostnad lämnas i samband med uppstart.


Vid uppstart meddelas detta på sidan -PÅ GÅNG-

Välkommen!