Suicidal

SUICIDAL - ENSKILT SAMTAL


"Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva"


Ibland känns livet svart & vitt.
Man ser ingen början och inget slut.
Man lägger fokus på tankar utan att kunna tänka klart.

Det är inte undra på att självmord ökar med tanke på hur samhället ser ut idag. Det är tufft för många att orka ta sig igenom vardagen och dagarna med "glitter & glamour" lyser med sin frånvaro. Livet känns som ett enda mörker utan någon som helst ljusning.  Självmord känns som den enda utvägen. Mörka tankar har en förmåga att växa under kvällens sena timmar och nätter.


För att bryta dina destruktiva tankar och inte förlamas av ÅNGEST kan du tända ljuset, skriva av dig, sätta på Tv:n och distrahera tankarna med en film.


Ringa en vän eller en hjälplinje!


- SJÄLVMORDSLINJEN - Mind


 - RING 90101 -


Öppet varje dag 06 - 24 


Det finns ALLTID en utväg och hjälp att få.

Självmord föregås av en självmordskris. Självmordskris är en fas när tankar på självmord övergått i en kritisk fas. Självmordskrisen triggas igång av att metoder för problemlösning är satta ur spel, varigenom en självmordshandling aktiveras.


Att tala om SUICIDAL är TABU... VARFÖR?


I ordspråk säger vi att tala är silver och tiga är guld.
Vi måste våga vända på trenden och inse att tala är guld och tiga är silver, för att rädda LIV.


SUICID begås av ca 1.200 människor om året enligt dagens prognos.
Högst antal suicid fanns 2022 i åldersgruppen 45-64 år.
Suicid är proportionellt sett mest förekommande i åldersgruppen 15-29 år. 70 % av utförda självmord begicks av MÄN.
Inom HBTQ-gruppen är både tankar om att avsluta sitt liv och handling vanligast. 70 % av självmordsförsöken utfördes av kvinnor.


Orsaker till tankar om suicid är ofta:
Livskris.
En känsla av hopplöshet.
Brist på framtidstro.

Abort.
Utanförskap.
En låg värdering av det egna livet.
Fysisk sjukdom.
Psykisk ohälsa.
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom).
Kris & trauma.
Förlust av någon/något av betydelse.
Dåligt socialt nätverk.
Mobbing.
Arbetslöshet.
Ekonomiska problem.
Tvingats till sexuella handlingar.
Religiöst betingad skuld.
Invandrargrupper i storstäder.


DEPRESSION är diagnosen som omfattar hög risk för självmordskris.
I många av orsakerna i ovan skrift ingår DEPRESSION.

En del av oss är sårbarare än andra och tacklar inte motgångar lika bra.
Sårbarheten kan också bero på ärftlighet, besvikelse eller övergrepp.
En dålig självbild kan öka risken.


Hos mig kan du prata om ALLT!
Det finns inget rätt eller fel, inga tabun!
Det finns alltid en lösning oavsett problem.
Mår du dåligt, har du tappat fotfästet?


Är du hjälpare för någon i din närhet och behöver själv få ladda batterierna?


Hos mig är alla välkomna!