Föräldraskap

FÖRÄLDRASKAP - en dansbana eller en korridor


Att bilda familj är en av de största omställningarna vi går igenom i livet. Det spelar ingen markant stor roll om det är ett biologiskt barn som ska födas, en adoption där kärleken växt mer i hjärtat än i magen eller om det är ett bonusbarn som kom av en ny kärlek.  Alla skapar de en stor omställning men på lite olika sätt. Med föräldraskapet omkullkastas gamla roller och nya livslånga relationer skapas till ett barn. Känslan av att ta ansvar för en annan människa väcks.


Varje barn är sin egen unika individ och varje barn har olika men ändå lika behov av näring för att växa till en vuxen och hel människa.

Inte alla bonusvuxna varken tycker om eller vill acceptera sina bonusbarn och alla de krav som en bonusfamilj för med sig. Det i sin tur skapar konflikter och problem. Ibland kan det lätt bli "mina barn, dina barn och andras ungar". Inte alla bonusbarn har en bra relation till sina bonusvuxna. Barnen har inte gjort valen om ny familjekonstellation men förväntas fungera normalt och de vuxna runt barnen förstår inte alltid barnens beteende som detta för med sig.


Oavsett vilken konstellation av familj ni har så krävs det att alla fyller en roll i familjen för att ordet - familj ska bildas. Annars blir det en dysfunktionell familj. En familj kan också vara en familj med en ensam förälder av olika orsaker. Det kan vara en tyngd nog att bära.


Vanligt är också att familjer som drabbats av yttre händelser som stress, sorg eller motgångar av olika slag hamnar i ett läge där de inte längre orkar vara ett stöd för varandra.


Känner du att vara förälder oavsett form och orsak är tungt och att du behöver stöd, råd och samtal finns jag här för att hjälpa dig.


Välkommen!