Spegling

SPEGLING


"Spegel, spegel på väggen där - säg mig vem jag är"


Spegling innebär att någon annan ser mig och vill uppskatta mig för något jag gör eller inte gör.
Kort sagt, "spegling" är att en annan person eller en yttre händelse berättar något om dig!


Alla har en spegel.

Genom spegling kan jag få bekräftat att det jag vet och tror om mig själv stämmer eller så får jag höra en annorlunda upplevelse än vad min självbild sagt mig.


Med spegling brukar man mena att det man ser hos en annan person är något man själv besitter.
För mig känns det väldigt förenklat!
En spegling kan också vara att det är en egenskap du skulle behöva förstärka.


Om man speglar sig i det skadade hos en annan person blir alltid bilden förvrängd.
En trasig spegel visar en trasig bild.
Att lära sig älska den trasiga spegeln är stort.

Behöver du hjälp med spegling och personlig utveckling?

Behöver du hjälp med spegelmetoden för att stärka din självbild och självkänsla?


Då är du välkommen till mig!