Utmattningsrehab

UTMATTNINGSREHAB


Om själen lider på grund av obearbetade känslor, trauma, PTSD, överdriven mängd arbete och en oförmåga till att förstå varför jag lever mitt liv på det sätt jag lever, samtidigt som vi ska leva ett högpresterande liv i stress för att mätta omgivningens förväntningar skapar kroppen varningar som vi allt för ofta förbiser och en kraschlandning står i dörren.

Är det dags att se psykisk ohälsa och Utmattning ur ett nytt perspektiv?
Kan Utmattningen vara ett 'uppvaknande' som i sin tur medför ett nytt sätt att leva på. Kan vi hitta svaren till läkning i vår egen historia och genom den röda tråden i historian komma till roten för läkning.

Att kroppen är fantastisk på att läka sig självt finns inga tvivel på. I Rehabprogrammet får du terapi, samtal i ord och nya verktyg för att tolka kroppens signaler.


Samtal i grupp är en viktig del för att få sätta ord på dina känslor och upplevelser. Vi delar gemensamt vår historia och erfarenhet för att tillsammans se nya perspektiv och en ökad förståelse.


Jag kommer att ta emot max 5 deltagare per grupp för att kunna hålla ett lungt tempo som gagnar kunden bäst.

Antal träffar, tidsåtgång och kostnad lämnas i samband med uppstart på sidan -PÅ GÅNG-


Välkommen!