Mentorskap och mentortid

MENTORSKAP OCH MENTORTID

Ett mentorskap är ett nära samarbete med en individuell utformad plan i det område du behöver coaching och ledsagning framåt i din personliga eller yrkesmässiga utveckling.


Mentorskap är ett verktyg som blir allt viktigare i vårt samhälle. Det är ett verktyg både för personlig utveckling och för ett professionellt yrke, hos mig går dom hand i hand då allt inom det mediala, andliga samt healing kräver att DU står i ständig utveckling som person och får dem verktyg som är rätt i stunden.


Ett mentorskap ska bidra till positivt utveckling, ökad kunskap och lära inom det mål som är uppsatt och orsaken till ditt mentorskap.

Ett mentorskap innehåller många pusselbitar hos mig. Den första är att du går grundläggande workshops för att få så mycket verktyg och kunskap som möjligt för att vid önskan sedmera gå vidare med EGEN MENTORTID där all tid är fokuserad på just dig, den nivå du står på samt ditt mål med mentorskapet.


Vi rör oss alltså från nuet mot ett definierat mål för att nå din fulla potential. Vi går på djupets djup och plockar fram allt ur det dolda, vilket ALLTID kräver 100% tillit och ärlighet för att jag som mentor ska kunna leda dig rätt med trygga händer och påtala OM, när och varför du behöver backa, eller gå framåt. Allt inom denna genre tillhör inte det vi enkelt kallar den 'ljusa sidan', utan mörka sidor och fallgropar existerar. Lyssna och ta lärdom när en mentor säger, BACKA!!


Under den tiden vi har avtalat mentortid gäller mina regler, mina verktyg samt den hastighet vi tillsammans kommer fram till. Du får alltså inte gå workshops, utbildningar eller liknande hos andra utförare under vår tid då det sällan fungerar med att blanda ihop olika verktygslådor, varje mentor har sitt sätt att arbeta på även om det grundläggande bör vara likvärdigt.


Ibland kan man behöva ta en kortare paus på grund av mående eller händelser i livet som inte gynnar din utveckling inom aktuellt bokat område. Som mentor gör jag dig redo att gå 'all in', jag är ditt stöd, din lärare, din guide och ditt bollplank under hela resan.

Det finns alltid kunder och klienter som har sitt eget privata skäl till att från ruta 1 vilja köpa egen tid och utvecklas privat i egen takt utan att delta i workshops som är öppna för fler deltagare.

Under mentorskapet lägger vi bland annat tid på egna samtal för att coacha din utveckling både som person, medmänniska och yrkesmässig.


Om det är inom det mediala eller healing du har ett mentorskap så krävs även tid för elevbehandlingar. Du blir tilldelad kunder via mig då du inte får ta emot klienter du redan umgås med eller känner till för att inte bli färgad av det du redan känner till om potentiella kunder.


Alla elevbehandlingar sker hos mig OM inget annat avtalats.


Ett mentorskap är alltså en mix av coaching av egen personlig utveckling, lära och kunskap om ämnet vi ska arbeta med, elevbehandlingar och kundmöten. Du kan även få länkar

till material för lärdom, kunskap och insikter och så vidare.

Självklart kan telefonsamtal, facetime och smskontakt komma att ingå. Vi sätter ihop vad just du behöver samt ändrar vid behov för att nå din bästa potential.

Den första tiden tränar du på din mentor för att sedan gå vidare med kunder. Vid elev-behandling och kundmöten deltar din mentor för att ge dig trygghet, leda dig, styra upp, servera verktyg, samt för reflektioner mellan varje behandling eller konsultation för insikter, lärdom och verktyg. Samt då det är mentorns egen kundlista samt potentiella nya kunder du övar på, är det av mentorns högsta vikt att övningskunderna inte får en felaktigt behandling eller information, utöver kundens egen hälsa och välbefinnande.


Eleven och kunderna har under mentortiden rätten till sin sekretess för att kunderna inte ska kunna söka upp eleven utanför aktuell bokad tid, samt för att eleven ska påvisa respekt för mentorns kundlista.


- Ett mentorskap hos mig kostar 1.000 kr per timme (normalt pris är 1.500 kr/tim)

vid bokning av MINST 5 TIMMAR, om inget annat avtalats.Behöver du mycket tid blir självklart kostnaden hög och vi kan avtala ett reducerat pris. Denna form av mentorskap är att ses som en utbildning inom aktuellt valt område. Innan ett mentorskap är möjligt börjar vi med ett kartläggande samtal för att se vart i din livsresa du står, vilket mål du har, resans upplägg i korthet samt det viktigaste verktyget, OM vi passar för varandra och kan bilda ett bra team för din bästa framtid.


Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig.