Hus-, Hem- och Energirening


Hus-, Hem- och EnergireningIbland händer det oförklarliga saker i våra hem, saker vi inte riktigt kan sätta fingret på. En del händelser får oss att känna obehag eller är skrämmande. En del människor känner av iakttagelser på olika sätt, vissa människor känner dofter eller kan uppleva sig se skuggor, saker som försvinner eller byter plats.


Oavsett vad du känner av så är detta vad vi kallar för - andlig aktivitet.

Om du upplever det som pågår som störande, obehagligt eller påträngande är det dags för att göra en så kallad 'energirening'. Förr kallades detta för spök utdrivning, i själva verket är det energier vi ska ta bort och omdirigera.


Det är inte så vanligt med vilsna eller rent av elaka själar som många fått uppfattningen om via tv och media, utan oftast handlar det om anhöriga från nu-tid som vi känt, eller släktingar från äldre led som vi aldrig mött levande.
Dom vill påvisa sin existens, hjälpa oss och förmedla budskap.

När jag kommer till ditt hem börjar jag med en rundvandring utan att ni som uppdragsgivare gett mig någon information då det kan 'färga' min uppfattning.


Det jag börjar med att läsa av är följande

1, Familjedynamiken.
2, Husets minne.
3, Platsbundet.
4, Andlig aktivitet.


Vidare så håller jag samtal med dom andar jag kan kontakta för att ta reda på vilka dom är och vad är orsaken och målet med deras närvaro. Jag förmedlar dom budskap som kommer fram.
Vidare gör jag en energirening för att ta bort dom vi tillsammans kommer fram till som olämpliga att fortsatt tillåtas vistas hos er.


- Grund-kostnaden är 4.500 kr / max 90 min arbetstid.
*Därefter kostar varje påbörjad timma 1.000 kr.
*Utöver detta tillkommer eventuellt en resekostnad.

- En privat konsultation ingår INTE i en husrening utan bokas in extra vid önskan.

- Betalning av ett hembesök sker ALLTID i samband med bokning.


Detta pris gäller för ETT normal stort hem / hus. Om det gäller flera boningshus, uthus, bodar, DJURBONINGAR, tomt och dylikt ska detta meddelas i förväg och ett pris vara överenskommet i samband med bokningen.
Jag vill utöver detta även veta beräknade ca kvadratmeter på det aktuella hemmet som ska renas.


Har du frågor runt denna tjänst är du välkommen att kontakta mig.