Anhörigstöd

ANHÖRIGSTÖD


Som anhörig står du ofta för en stor del av vården till en anhörig och gör en ovärderlig insats.

En anhörig kan också vara att du finns nära en person med psykisk ohälsa, ett missbruk eller annat dysfunktionellt problem.
Att vara anhörig till någon som mår dåligt kan vara svårt och inte alltid något man vill dela med sin nära krets.

Ensam är inte stark.
För att bli frisk är det viktigt att ha stöd och få förståelse från sina nära och kära.

Att vara anhörig kan innebära en stor tyngd med ångest och rädsla som påverkar det egna livet.


- Ta hand om dig - du gör en viktig insats!


Du som anhörig kan också behöva ett stöd och råd för egen del.
Om hemsituationen är sådan att det vanliga vardagslivet inte längre fungerar, då är det dags att söka hjälp utifrån.


Välkommen för ett samtal med mig!