Samtalsgrupper information

SAMTALSGRUPPER


Att träffas och samtala i grupp kan för många vara en väg att se sig själv och andra på ett helt nytt sätt.  Framför allt att du genom samtal får insikter och bidrar till andras. Att finnas i ett sammanhang där man verkligen kan känna sig förstådd och igenkänd, är något som också bidrar till att stärka självkänsla och sin JAG-bild.  Samtalen kan kännas som att få en karta och kompass mot ett mål. Vi utbyter tankar och erfarenheter med andra som har erfarenheter eller ett intresse inom aktuellt område.


Många deltagare upplever det befriande att få berätta och lyssna på andra. Deltagare avger tystnadslöfte vilket innebär att man inom gruppen kommer överens om att det som sägs i samtalen stannar där.


En samtalsgrupp kan formas som en:


- Pappa/mamma-grupp
- Föräldrastöd
- Ung förälder
- Sex och samliv
- Beroende & medberoende
- Livsfrågor
- Sorggrupp
- Psykisk ohälsa
- Utmattning & depression
- Självkänsla & Självförtroende
- Existentiella frågor
- Andlighet
- Livsberättargrupp för äldre 60+
- Att åldras 40+/50+
- Livskunskap för ungdom
- Kärleksrelationer
- Ensamhet och utanförskap


- Bara behovet sätter gränsen för vilka grupper som kan formas.


Jag som är coach och terapeut inom olika områden kommer alltid att handleda och tillhandahålla med material vid behov.

Ibland kan även en föreläsare i aktuellt ämne komma att gästa gruppen för att delge kunskap, erfarenhet och besvara frågor.


Välkommen!