Priser och Betalning Medialt All inclusive

PRISER & BETALNINGÅldersgräns på all medialt arbete är 18 år om inte vårdnadshavaren medger samtycke.


- MEDIALT ALL INCLUSIVE:
En prisjustering för medialt arbete kommer att ske från 1 oktober 2024.


30 min / 900 kr ENDAST DIGITALT
60 min / 1.500 kr

80 min / 1.800 kr
Efter 80 min är kostnaden 100 kr per varje påbörjad 10 min intervall.


-För bokning AV MEDIALT arbete gäller FÖRSKOTTSBETALNING enligt nedan text;


I samband med att du reserverar din tid så betalar du för aktuell tid via Swish och tiden är då bokad.


Eventuellt återbud återbetalas ej. Tiden kan ej ombokas eller överlåtas på annan person.


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session.


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.

- Hus, Hem & Energi - RENING :


Grund-kostnaden är 4.500 kr / max 90 min arbetstid.
*Därefter kostar varje påbörjad timma 1.000 kr.
*Utöver detta tillkommer eventuellt en resekostnad.

EN PRIVAT KONSULTATION INGÅR INTE i en husrening utan BOKAS IN EXTRA vid önskan.

Betalning av ett hembesök sker ALLTID i samband med bokning och är bindande.
För utförligare bokningsregler vänligen se längre ner på sidan.


Detta pris gäller för ETT normal stort hem / hus. Om det gäller flera boningshus, uthus, bodar, DJURBONINGAR, tomt och dylikt ska detta meddelas i förväg och ett pris vara överenskommet i samband med bokningen.
Jag vill utöver detta även veta beräknade ca kvadratmeter på det aktuella hemmet som ska renas.

- Mentorskap & MENTORTID :


1.000 kr per timme vid bokning av MINST 5 TIMMAR, om inget annat avtalats.

- Andligt Smörgåsbord:


1.250 kr/person.

Minimum 6 personer & max 12 personer.

Eventuell resekostnad kan tillkomma beroendes på avstånd.


Välkommen!VID BOKNING AV MEDIALA KONSULTATIONER SAMT HUSRENING:

Bokning av ovan nämnda tjänster är BINDANDE.

Detta innebär att du vid anmälan åtar dig att fullfölja köpet. Undantag görs enligt din lagstadgade ångerrätt som omfattas av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt distans - och hemförsäljningslagen (2005:59) har du rätt att ångra din anmälan genom att kontakta oss personligen via ett telefonsamtal 14 dagar INNAN din bokade närvaro blivit bekräftad.

Avbokar du enligt din lagstadgade ångerrätt återbetalas hela erlagda avgiften inom en (1) vecka.

Att avstå ifrån att betala en avgift eller utebli från en bokad tjänst räknas inte som avanmälan och full avgift kommer att krävas.

- Vid sjukdom eller skada som utgör ett hinder för ditt deltagande till bokad tjänst återbetalas aktuell avgift inom en (1) vecka mot uppvisande av giltig läkarintyg.

- Din bokade tjänst är personlig och kan inte överlåtas på annan person utan samtycke med utföraren.

- Avbokning från oss :

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta en tjänst om oförutsedda omständigheter uppstår. Om vi ändrar eller avbryter kommer vi att informera dig så snart som möjligt och din avgift återbetalas.

Vid händelse av att utföraren måste ställa in bokad tjänst återbetalas full avgift inom en (1) vecka.

Studio Signe ansvarar inte för deltagarnas rese- och logikostnader vid inställda tjänster.

- Fotografering samt ljud- och/eller filminspelningar är strikt förbjudet hos Studio Signe oavsett tjänst samt utförare med hänvisning till integritets- och sekretesslagen.

- Biljettköp till exempelvis storseans, föreläsning, workshop, utbildning, kurs, cirkel samt event OMFATTAS EJ AV ÅNGERRÄTT ELLER DISTANSKÖPLAGEN .

Din inköpta biljett är personlig och får EJ överlåtas utan utföraren samtycke.

25 maj 2018 trädde det nya regelverket för hantering av personuppgifter, allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU.

GDPR introducerar en rad nya regler och skyldigheter för att stärka skyddet av personuppgifter samt förbättra den enskildas rätt till integritetsskydd.

De uppgifter Studio Signe får mottaga från er kunder vid bokning eller bekräftelser för beställda tjänster är endast till för Studio Signe och INGET som kommer att LÄMNAS VIDARE med undantag av myndigheter såsom skatteverket samt polismyndigheten vid en eventuell granskning.

*GDPR = General Data Protection Regulation.

*PUL = Personuppgiftslagen.