Priser och Betalning Medialt All inclusive

PRISER & BETALNING


Åldersgräns på all medialt arbete är 18 år om inte vårdnadshavaren medger samtycke.


- MEDIALT ALL INCLUSIVE:


30 min / 900 kr ENDAST DIGITALT
60 min / 1.500 kr

80 min / 1.800 kr
Efter 80 min är kostnaden 100 kr per varje påbörjad 10 min intervall.


-För bokning AV MEDIALT arbete gäller FÖRSKOTTSBETALNING enligt nedan text;


I samband med att du reserverar din tid så betalar du för aktuell tid via Swish och tiden är då bokad.


Eventuellt återbud återbetalas ej. Tiden kan ej ombokas eller överlåtas på annan person.


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session. - Inga samtal hos mig är tillåtna att spela in med mobil eller annan inspelningsutrustning. Jag tillhandahåller med papper och penna vid önskan för att du ska kunna föra anteckningar under samtalets gång.


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.- Hus, Hem & Energi - RENING :


Grund-kostnaden är 3.000 kr / max 90 min arbetstid.
*Därefter kostar varje påbörjad timma 800 kr.
*Utöver detta tillkommer en resekostnad.

EN PRIVAT KONSULTATION INGÅR INTE i en husrening utan BOKAS IN EXTRA vid önskan.


Betalning av ett hembesök sker ALLTID i samband med bokning och INGEN återbetalning sker då inga andra bokningar är möjliga för mig att ta emot aktuellt datum.


📍Detta pris gäller för ETT normal stort hem / hus. Om det gäller flera boningshus, uthus, bodar, DJURBONINGAR, tomt och dylikt ska detta meddelas i förväg och ett pris vara överenskommet i samband med bokningen.
Jag vill utöver detta även veta beräknade ca kvadratmeter på det aktuella hemmet som ska renas. 📍- Mentorskap & MENTORTID :


1.000 kr per timme vid bokning av MINST 5 TIMMAR, om inget annat avtalats.- Andligt Smörgåsbord:


950 kr/person.

Minimum 6 personer & max 12 personer.

Eventuell resekostnad kan tillkomma beroendes på avstånd.


Välkommen!