Medberoende

MEDBEROENDESAMTAL I GRUPP ELLER ENSKILT


'Medberoende är ett tillstånd som kan drabba en person som lever tillsammans med en missbrukare.
Exempelvis, en alkoholist, narkoman eller ANNAT destruktivt eller problematiskt beteende'.


- Till ovan nämda grupp tillhör även narcisisster och psykopater som nyttjar människor likt spelpjäser i ett schack-spel - du är bonden!


Karaktäristiska drag hos en medberoende är bland annat att de känner sig ansvariga för andra människors beteenden och är ofta omedvetna om vad de själva vill och behöver. De attraherar ofta människor med behov. En människa med ett medberoende anpassar sitt beteende och sin personlighet efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.

Den med medberoende känner sig uttråkad och tom om den inte har någon att hjälpa. De överengagerar sig. Omsorgen för en partner kan gå över till ett destruktivt medberoende.


Att leva genom en annan människa är självuppoffring, inte kärlek.
Den stora insikten är att inse att ditt mående är beroende på hur andra mår. Du lever genom andra, inte med dig själv. Du är förmodligen expert på att rädda och hjälpa andra, men du lever inte som du lär.


I de flesta fall har vi fått med oss medberoende från vår uppväxt och mönstret har satt sig i vårt ryggradsminne. Vi fortsätter det invanda mönstret i våra relationer både av vänskap och kärlek. Med ett medberoende i ryggsäcken bygger vi upp vår egen familj och arvet går vidare.


Det är inte så länge sedan vi insåg att den medberoende behöver lika mycket om inte mer hjälp än den beroende.


Vill du få hjälp med att bli fri från ditt medberoende?
Vill du leva ditt liv på dina villkor och inte låta andra leva på bekostnad av ditt liv?


Då är du välkomen att boka ett inledande kartläggande samtal som följs av en serie samtal där vi arbetar med olika verktyg för att frigöra ditt medberoende.


Medberoende kommer även att återkomma som gruppsamtal där vi byter erfarenhet och stöttar varandra för att lära oss att se och förstå medberoendets ansikte.


Antal träffar, tidsåtgång och kostnad lämnas i samband med uppstart på sidan -PÅ GÅNG-


Välkommen!