Min Spetskompetens

MIN SPETSKOMPETENS- Klarseende -Clairvoyance- betyder att man får bilder och intryck av olika situationer om vad som hänt eller kommer att hända. Ser bilder likt en film med inre eller yttre syn, eller rent fysiskt utanför sig själv /verkligt /solit. Att förmedla det man kan uppfatta från andevärlden.


Det mest omfattande är - Claircentience - klart kännande, vilket är att känna in med alla 5 sinnen, - smak, hörsel, syn, lukt och känsel, både inre och yttre. Dessa ger förnimmelser av Claircentience - en känsla av till exempel då du hör Claircentience så förnimmer du ett hörande i ditt sinne, vilket i motsatta till klart hörande inte är en extern röst utan din egen med en extern tankeföljd, alltså något som inte är din normala tankegång. Lika gäller för resten av sinnena. En Klarkännande har förmågan att känna hur en person känner, mår eller kände men kan även känna av energier, lukter, smaker och beröring. Ett medium med Klarkännande förmåga använder ofta förmågan vid kommunikation med djur. Även healing kunniga personer använder sig av sin Klarkännande förmåga för att känna in var en obalans sitter i kroppen. En Klarkännande behöver inte vara i fysisk kontakt med den personen som hon 'känner in'.


Klarhörande -Clairaudience- Denna form av sinnesförnimmelse betyder att en synsk person har förmågan att höra ljud eller röster som har med en viss situation eller person att göra. Det kan gälla framtid men även nutid och dåtid. Vissa klarhörande, såsom ett medium, kan höra röster ifrån människor som avlidit och även sina guider.


Klarvetande -Claircognizance- är att jag får meddelande eller skapande idéer som till exempel när jag skriver texter och kör fast, då kan jag höra eller få nya idéer med lätthet. Oftast bara vet eller känner en Klarvetande på sig vad som skall hända eller ske.


-Clair-knowingness- klart vetande, du bara vet, utan att veta varför du vet.


-Medium - En person som har förmågan att kommunicera med andevärlden och förmedla information så korrekt som möjligt, utan egna värderingar eller tolkningar av innehållet.
ETT MEDIUM SKA ALLTID ÄGA FÖRMÅGAN ATT HÖRA EN ANDES RÖST - ANNARS ÄR DET INGET MEDIUM.
Kommunikationen ska även innehålla bevis på vem som kommunicerar samt påvisa att kommunikatören lever ett aktivt liv och är medveten om den mottagna personens nutida liv och händelser. Ett medium ger vägledning för den sökandes eget nuvarande liv - dåtid - nutid - framtid. Ser etik och moral som ledstjärnor i sitt mediala arbete.


-Healer- En person som fungerar som ren kanal för den andliga energin och innehar sådana kunskaper - andligt, medicinskt, terapeutiskt och etiskt som man förväntar sig av en person som arbetar med kompletterande läkekonst ska uppträda.


-Kontrollerad Trans eller full Trans nivå 3- (passivt) I denna form av kommunikation har mediumet sitt medvetande med, men separat, mediumet står vid sidan om och följer kommunikationen men påverkar och registrerar den inte (åskådare) Det är som att stå bredvid men nästan in till oförmögen att påverka kommunikationen. Här kan dock mediumets trosuppfattning och övertygelser slå igenom i kommunikationen. Här ser man mer fysiskt karaktärsdrag och förändring av röst av mediumet. Mediumet minns kommunikation vagt efteråt eller att det är som att försöka minnas en dröm, man minns bitvis. I detta tillstånd kan fantastiska förmågor utvecklas som till exempel automatisk skrift, andlig konst, transhealing och naturligtvis transtal.


-Djup Trans nivå 4- (passivt) I denna form av kommunikation kan guiden tala igenom mediumet utan påverkan av mediumets sinne. Anden /guiden talar genom mediumet med egen röst, ansikte och kroppshållning ändras, man ser andens karaktär igenom mediumet. Här är mediumet oftast inte medveten om vad som talas igenom mediumet och här kan stora skillnader i vad mediumet trosuppfattning eller kunskaper är, komma fram. Vid dessa tillfällen kan faktiskt kunskap, läror och filosofie framkomma. Här finner vi också gåvor som FYSISKT MEDIUMSKAP och då är till och med kommunikation oberoende av mediumets röst och projicerar sin röst direkt i rummet "oberoende direktröst" (användandet av mediumets röstorgan för att återskapa en röstbox att tala igenom) fysiska materialisationer och andra fysiska fenomen. Här kliver mediumets eget medvetande åt sidan. Här kommer mediumet sällan ihåg vad som hänt efteråt eller inte alls. Denna form av medvetande tillstånd tar oftast år av utveckling för att komma till. Under tiden kommer du som nått fulltrans att pendla mellan fulltrans och djuptrans, tills du nått din fulla potential.


-Trans nivå 3 + 4 samt Clairvoyance och Claircentience- är spetskompetens hos få utvalda och inget man kan lära sig utan att spetskompetensen finns medfödd i 'banken'. Alla människor har inte förmågan till att bli konstnärer, musiker, kock, snickare, läkare eller sportutövare på elitnivå. På samma sätt fungerar det med mediala gåvor, vi har alla människor på jorden olika egenskaper, förutsättningar och förmågor.
Medium är endast en beteckning på en yrkesroll, utöver det ska mediumet kunna namnge övrig spetskompetens. Många vill vara något man inte ÄR, men fåtalet ÄR...


-Remote viewing - fjärrsynt

Detta är en variant av UKU (utanför kroppen upplevelse), ett paranormalt område för informationshämtning på distans som jag utför oftare än vanligt. Liksom telepati är Remote viewing baserad på så kallad extrasentorisk perception (ESP) utomsinnligt förnimmade. Personer likt mig som 'SER' sitter i mycket djup meditation.


-Ögonanalys- Att ögonen är själens spegel är ett gammalt beprövat ordspråk. Lika självklart är att ögonen avslöjar vår identitet, något som vårt undermedvetna redan har accepterat genom att godta ett svart streck framför ögonen på en person i bild som önskar vara anonym. 'ögonen är din manual, bruksanvisning och facit'

Att kunna göra en ögonanalys på sjuka djur är en förmån då djur inte i ord kan återspegla smärta, sorg och sjukdom. Via ögonen kan man se brister, obalanser, störningar i kroppen och o.s.v.

Själv älskar jag att titta in i människors ögon oavsett om dom är närvarande i person eller om det är via fotografi då jag har blivit enormt duktig på att 'öppna' själens dörrar och åka gräddfil rakt in i själen.
Väl inne så finns hela livets facit mitt framför näsan och jag plockar frukten som om det vore ett äppelträd dags för skörd.Jag nyttjar INGEN form av TAROTKORT i mitt arbete som medium utan har då en direktkontakt med dom avlidna "1 trappa upp ".