Samtalsterapi

SAMTALSTERAPI - från kris till utveckling


Samtalsterapi är för personer som har upplevelser i sitt liv som begränsar. I våra kriser och svårigheter finns förmodligen vår främsta möjlighet till personlig utveckling. Genom att gå i samtalsterapi får du hjälp att utforska vem du är, dina behov och din inneboende potential.

Det finns ingen färdig mall till varför vi går i samtalsterapi utan orsakerna är lika många som vi har människor på jorden.


Exempel kan vara:


- Problem med tillit.
- Ett behov av att vara omtyckt.
- Livet är en ständig kamp.
- Problem i relationen.
- Livet kretsar kring mat.
- Går igenom en kris.
- Någon har dött.
- Är i ett kalejdoskop av känslor och kan inte sortera upp.
- Hamnar alltid i destruktiva relationer.
- Svårt med gränssättning.
- Avsaknad av energi.
- Rädd för konflikter.
- Skam- och skuldkänslor styr ditt liv.
- Uppväxt under dysfunktionella förhållanden.


Känner du att dina tankar begränsar dig eller håller dig tillbaka?

Låter du dina känslor styra dig? Vill du få stöd och hjälp så du kan ta kontroll över dina känslor och tankar och på så sätt ditt liv?

Varför tillåter vi att människor och händelser ur vårt förflutna får så stor makt att det påverkar vårt liv? Det i sin tur skapar ringar på vattnet...

Livet tillåter oss inte att återvända för att rätta till sagda ord eller händelser. Vi kan däremot acceptera det som hänt och med det inte längre se händelser som ett hinder och hitta ett nytt förhållningssätt framåt.


Känner du att ditt liv handlar mer om att överleva än om att LEVA,
Då är du välkommen att boka ett kartläggande samtal hos mig för att nysta i vad du och jag tillsammans kan bygga på.
I samtalsterapi tar vi ett helhetsgrepp på livet.


Varje möte utformas med utgångspunkten från individen. Jag utgår aldrig ifrån en metod utan använder en palett av verktyg som passar dig och din problematik bäst.


Mitt mål som terapeut och coach är att göra mitt yttersta för att hjälpa dig mot det mål vi gemensamt sätter upp.


I samtalsterapi utgår jag från en psykosyntes kognitivt metod och lösningsfokuserat arbetsätt.


Välkommen!