Sorggrupp

SORGEBEARBETNING I GRUPP


"Livet blir sig aldrig likt när någon vi står nära dör"


Sorg gör ont!


Det kan vara värdefullt att träffa andra som förstår vad vi går igenom och få en möjlighet att tillsammans dela tankar och känslor.
Vi kan både se bakåt på minnen och framåt för att skapa hopp.

Sorg är inte bara tårar utan alla de känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och förändrade beteenden som vi kan få vid en förlust.


" Sorg kan bland annat visa sig genom saknad, skuld, ilska, rädsla, ångest, rastlöshet, trötthet, håglöshet, sömnsvårigheter och depression."


Ge dig tid att sörja för att läka.
Saknaden och minnet kommer aldrig att försvinna men vi kan omorganisera så att sorgen får bli en del av livet istället för att sorgen tar över livet.


Sorg finns i olika stadier:
- Färsk sorg (upp till 2 år)
- Komplicerad sorg
- Inkapslad sorg
- Frusen sorg
- Fastlåst sorg
- Fördröjd sorg
- Undviken sorg


Alla är de sorg och alla går att bearbeta.


Sorg som inte bearbetas kan utveckla kroppsliga sjukdomar.


Antal träffar, tidsåtgång och kostnad lämnas i samband med uppstart på sidan -PÅ GÅNG-


Välkommen!