Kartläggande Samtal

KARTLÄGGANDE SAMTAL


Ett kartläggande samtal har man alltid innan man påbörjar behandling eller en samtalsserie.
Syftet är att klienten ska få återspegla hur hen upplever samt uppfattar sin situation. Jag som utförare behöver ett längre kartläggande samtal för att sedermera kunna samla information att analysera och tolka.
Bedöma vilken åtgärd som behövs och lägga upp en strategi för behandling och samtal.
Ett kartläggande samtal fyller också ett motiverande och stödjande syfte. En stor del i koordinationsarbetet handlar om att få en insikt i klienten, skapa motivation och ta fram resurser hos individen som ibland kan vara väl dolda.


Ett kartläggande samtal handlar om kropp, själ, sinne, tankar, känslor, handling samt kroppsliga reaktioner.


Under ett kartläggande samtal har både jag som utförare och klienten en möjlighet att känna in vår personkemi för att med den känna att vi är rätt för varandra i ett eventuellt kommande teamwork! Samtalen är ofta på djupet av ens själ och då är det av stor vikt att du som klient känner dig trygg i mitt sällskap och framför allt att du har tillit till att jag agerar för ditt bästa.
Att bli lyssnad på och förstådd är nödvändigt för att människan ska må bra.


Efter ditt kartläggande samtal beslutar du dig för om du vill köpa en serie samtal.
Det kartläggande samtalet är alltså INTE inkluderat i serien utan ligger utanför.

ENDAST ETT FRISTÅENDE KARTLÄGGANDE SAMTAL HAR SEDVANLIG SAMTALSTAXA.


Vid det sista besöket "knyter vi ihop påsen" och gör en utvärdering för att se hur VI lyckats med vår överenskommelse.
Vid sista besöket erbjuds du även ett KOSTNADSFRITT uppföljande samtal som du behöver boka inom en period om 3- 6 månader, för att följa upp hur processen fortskrider. Ett tillfälle att "stämma av" om du vill fortsätta eller om det är något annat du vill "lufta".


För en prisbild på en serie samtal vänligen se - Prislista!


Välkommen!