Information

INFORMATIONMina samtal är i form av terapi och coaching.
Ett komplement till en annan behandling eller fristående samtal.
En behandling eller bearbetning av terapeutiska samtal, ett stöd, ett bollplank, en mentor eller personlig utveckling.


Många går vidare i livet efter en serie samtal med olika verktyg medan andra kan behöva fler utförare och andra verktyg för att komma i mål.
Det fina med människan är att vi alla är lika men ändå så olika.
Varje människa i sig är ett unikt exemplar.


Ibland finns redan ett samarbete med en extern utförare inom rätt genre för att gemensamt arbeta fokuserat mot ett mål.


'Om jag får en känsla eller misstanken om att jag INTE är rätt utförare för dig som klient så gör jag vad jag kan för att slussa dig vidare till en för dig bättre lämpad utförare'.


Jag arbetar integrativt, vilket betyder att inslag från olika terapi inriktningar kan vävas in för att skräddarsy en terapi som passar just dig.


Efter resans väg är det inte heller ovanligt att verktygen byts ut eller blir färre då målet är att klienten ska bli självgående.


- Jag arbetar INTE med människor som redan befinner sig i en behandlingsplan utan samråd med aktuell behandlare!


Om man är flera utförare som arbetar i ovisshet om varandra med en och samma klient finns stor risk att vi raserar varandras arbete istället för bygger. Därför är det av stor vikt för din egen skull att DU är ÄRLIG och påtalar om en behandling pågår.


Om du känner dig vilsen i vad du ska boka för typ av samtal är du välkommen att kostnadsfritt konsultera mig över telefon!


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session.


- Inga samtal hos mig är tillåtna att spela in med mobil eller annan inspelningsutrustning. Jag tillhandahåller papper och penna vid önskan för att du ska kunna föra anteckningar under samtalets gång.


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.


För avbokningsregler samt policy se prislistan.


Jag har sekretess/tystnadsplikt!


Jag för inte journal.


Åldersgräns 18 år utan vårdnadshavares medgivande.


Tänk på att DU är ansvarig för ditt eget liv,
Jag är bara en hjälp på vägen.


- Personligt möte -

Hos mig står ett personligt möte ansikte mot ansikte i centrum.
I ett personligt möte har jag många FLER verktyg att nyttja för att både nå fram och SE HUR jag når fram.
Kroppsspråk, röster, ordval och ansiktsuttryck är viktiga verktyg och en del av vårt möte.
Jag ser om förtroende och tillit byggs upp och jag ser effekten av vårt samtal.
Detta ökar möjligheten ATT jag når fram med mitt budskap.
Under ett personligt möte blir det också lättare att förstärka och förtydliga vikten av något i vårt samtal.
För mig är det oerhört viktigt att kunna SE att jag inte lämnat en klient i 'spillror' efter mötet slut.
Att träffas live istället för att hålla ett samtal över telefon är att rekommendera.
Telefonkonsultationer tillhandahåller jag endast för befintliga klienter som jag mött live minst en gång.
Din kundupplevelse ska vara att jag bryr mig, lyssnar och är i nuet.


Psssst, jag tar tillfälligt emot via distans.


Välkommen!