Vardagssorg


VARDAGSSORG


"Sorg utan närvaro av döden"


Sorg behöver inte enkom handla om att någon som bor i vårt hjärta dör och lämnar jordelivet. Det kan likväl handla om att vi får en utvecklad sorg i själen av andra ingredienser som ingår i livets pussel. Vi har alla en egen unik livsväg att vandra på och så även olika nivåer av sårbarhet.

Här följer ett axplock av möjliga exempel på varför vi kan bära själslig sorg :

- Att känna ett utanförskap
- Mobbing, utsatt eller utförare.
- Avsaknaden av ett socialt umgänge.
- Förlusten av en vän eller ett djur.
- Att känna sig utnyttjad.
- Att dras till fel umgängeskrets.
- Dålig ekonomi.
- Byte av bostad.
- Arbets och yrkesrelaterade problem.
- Sjukdom och diagnoser.
- Abort eller missfall.
- Olösta bakomliggande problem.
- Att blivit oskäligt anklagad.
- Att blivit baktalad.
- Saknaden av det som vart eller aldrig blev av.
- Att åldras.
- Att inte kunna tillfredsställa, tillmötesgå sina barns behov eller önskemål.
- Att inte kunna leva upp till andras förväntningar.
- Att inte våga leva fullt ut på eget önskat sätt.
- Saknaden av någon som lever.
- Att inte känna dig tillräcklig.
- Att inte förmå att älska sig själv.
- Brusten kärlek.
- Obesvarad kärlek.
- Att se en önskad målbild som du av skäl inte förmår att nå.

Som ni förstår kan skälen till själslig sorg var många och dem är olika för oss alla. Det enda som vi har lika är att alla människor på vår jord har rätten till sin sorg av sitt eget skäl, det finns inget rätt eller fel.

Kommer du inte ur din sorg, påverkar sorgen din livskvalitet och din vardag ?

Vill du bearbeta din sorg i mitt sällskap är du välkommen att boka en tid för ett personligt möte med mig.

Välkommen!