Priser & Betalning Coaching och Terapi

PRISER & BETALNING


TERAPEUTISKT OCH COACHANDE ARBETE:
PRISER - PRIVATPERSON:


Jag fakturerar INTE privatperson - din session betalas på plats via Swish
- Coaching och Terapi:


Pris 1.150 kr per session om 45-60 min.


Vid köp av en samtalsserie om minst 5 tillfällen lämnas en rabatt om 150 kr per samtal.


Vid köp av en serie individuell coaching plockar vi ihop ett lämpligt upplägg som kan vara en mix av face-to-face, online, telefon och sms.
Prisidé lämnas efter valt upplägg.
- Walk & Talk


45 min =  1. 000 kr

60 min =  1. 250 kr
- Coachingakuten


30 min a' 695 kr
O B S

Vid BOKNING av en serie har vi alltid ett första kartläggande samtal som pågår 90 - 120 min. Kostnaden för det kartläggande samtalet är ett fast pris på 1.000kr oavsett tidsåtgång.

Detta samtal är INTE inräknat i den prissatta serien utan det ligger utanför prisramen.

Vid köp av en serie betalas hela serien vid det första besöket EFTER kartläggning.


Vid det sista besöket "knyter vi ihop påsen" och gör en utvärdering för att se hur VI lyckats med vår överenskommelse.
Vid sista besöket erbjuds också ett uppföljande samtal som du behöver boka inom en period om 3-5 månader, för att följa upp hur processen fortskrider. Ett tillfälle att "stämma av" om du vill fortsätta eller om det är något annat du vill "lufta".

Uppföljande samtal 60 min a' 1.000 kr.


Vid bokning av terapi/coachning gäller 48 timmars

AVBOKNINGSREGELN
Ej avbokat besök inom föreskriven tid debiteras.


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session. - Inga samtal hos mig är tillåtna att spela in med mobil eller annan inspelningsutrustning. Jag tillhandahåller papper och penna vid önskan för att du ska kunna föra anteckningar under samtalets gång. 


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.


Välkommen!