Priser & Betalning Coaching och Terapi

PRISER & BETALNINGTERAPEUTISKT OCH COACHANDE ARBETE:
PRISER - PRIVATPERSON:


Jag fakturerar INTE privatperson - din session betalas på plats via Swish
- Coaching och Terapi:


Pris 1.500 kr per session om 45-60 min.


Vid köp av en samtalsserie om minst 5 tillfällen ingår ett uppföljande samtal inom 3-6 månader kostnadsfritt.
- Walk & Talk


45-60 min =  1. 500 kr- Coachingakuten


30 min till kostnaden av 1.500 kr oavsett veckodag.
Samtalet får du bokat inom 24 timmar och du betalar din session via swish i samband med din bokning.

OBSERVERA!

Vid bokning av en serie har vi alltid ett första kartläggande samtal som pågår 60-90 min. Kostnaden för det kartläggande samtalet är ett fast pris om 1.500kr oavsett tidsåtgång.

Detta samtal är INTE inräknat i den prissatta serien utan det ligger utanför prisramen.

Vid köp av en serie betalas hela serien vid det första besöket efter kartläggning.


Vid det sista besöket "knyter vi ihop påsen" och gör en utvärdering för att se hur VI lyckats med vår överenskommelse.
Vid sista besöket erbjuds du även ett KOSTNADSFRITT uppföljande samtal som du behöver boka inom en period om 3-6 månader, för att följa upp hur processen fortskrider. Ett tillfälle att "stämma av" om du vill fortsätta eller om det är något annat du vill "lufta".


Vid avbokning av terapi samt coaching gäller alltid en avbokningsfrist på 48 timmar FÖRE den bokade tidens start. Enbart sms, röstmeddelanden, meddelanden på sociala medier, e-post eller via ombud ÄR INTE GILTIG AVBOKNING - ENDAST VIA TELEFONSAMTAL MED AKTUELL KUND ÄR GILTIG AVBOKNING. EJ AVBOKAT BESÖK INOM FÖRESKRIVEN TID DEBITERAS MED FULL TAXA.


Vänligen respektera överenskommen tid och infinn dig på avtalad tid då jag har klienter både före och efter. Om du blir försenad kan det tyvärr falla sig så att du får en kortare session.


Inget väntrum finns för eventuellt medföljande sällskap.


Välkommen!Avbokningspolicy gällande Workshops / kurser / utbildningar:

Anmälan till ovan nämnda tjänster är bindande. Detta innebär att du vid anmälan åtar dig att fullfölja köpet.

- Avbokning av dig:

Avbokning måste ske senast 6 veckor (43+ dagar) före planerad workshop för att avgiften ska återbetalas (minus den icke återbetalningsbara registreringsavgiften).

Vid avbokning mellan 3-6 veckor (22-42 dagar) före den planerade workshopen återbetalas 50 % av workshopen.

Avbokning mindre än tre veckor (21 dagar) - tyvärr ingen återbetalning!

Registreringar som görs inom de sex sista veckorna före den planerade workshopen gäller endast de två sista punkterna i avbokningspolicyn.

- Om du skulle bli sjuk och har ett giltigt läkarintyg, kan du överföra den betalda avgiften till en utbildning inom sex månader från de ursprungliga schemalagda datumen för att delta.

- Avbokning av oss:

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller ställa in utbildningen om oförutsedda omständigheter uppstår. Om vi ställer in utbildningen kommer vi att informera dig så snart som möjligt och din avgift kommer att återbetalas.

- Studio Signe ansvarar INTE för deltagarnas rese- och logikostnader vid inställda workshops / kurser / utbildningar.

- Återbetalningspolicy:

Vid överenskommen återbetalning samtycker Studio Signe till återbetalning inom en (1) vecka.

- Fotografering samt ljud- och/eller filminspelningar är strikt förbjudet hos Studio Signe oavsett tjänst samt utförare med hänvisning till integritets- och sekretesslagen.

- Biljettköp till exempelvis workshop, utbildning, kurs, cirkel, event eller föreläsning OMFATTAS EJ AV ÅNGERRÄTT ELLER DISTANSKÖPLAGEN.

Din inköpta biljett är personlig och får EJ överlåtas utan utföraren samtycke.

25 Maj 2018 trädde det nya regelverket för hantering av personuppgifter, allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft inom EU.

GDPR introducerar en rad nya regler och skyldigheter för att stärka skyddet av personuppgifter samt förbättra den enskildas rätt till integritetsskydd.

De uppgifter Studio Signe får mottaga från er kunder vid bokning eller bekräftelser för beställda tjänster är endast till för Studio Signe och INGET som kommer att LÄMNAS VIDARE med undantag av myndigheter såsom skatteverket samt polismyndigheten vid en eventuell granskning.

*GDPR = General Data Protection Regulation.

*PUL = Personuppgiftslagen.