Psykoterapi - KBT

PSYKOTERAPI och KBT


"kognitiv beteendeterapi"


I psykoterapi speglar psykoterapeuten dig och dina känslor så du kan se dig själv och förstå hur du mår, reagerar, tänker och behandlar dig själv och andra. Hur du skulle kunna förändra dig mot eget mål.
Vi arbetar med din självbild, identifierar dina sår, tittar på dina försvar och startar en läkningsprocess.

Inom psykoterapi finns olika inriktningar, ett av dessa är kognitiv beteende terapi, allmänt känt som - KBT.


- KBT -
Utgår ifrån att personens tankar, beteenden och känslor hänger samman och går att påverka samt förändra genom så kallad ominlärning. I KBT jobbar man mot konkreta mål, delmål och mycket hemläxor. Det finns många olika arbetssätt inom KBT, här följer några exempel:


- Skriva dagbok över de tankar som automatiskt uppstår i vissa situationer.
- Öva dig på nya beteenden och relationer genom exempelvis rollspel med terapeuten.
- Öva avslappning, vilket kan motverka stress, spänningar och oro.


I KBT arbetar vi med fokus på nuet och framtiden.
Men även inom KBT används teorier som lyfter barndomens betydelse, som till exempel den så kallade anknytningsteorin. Den beskriver hur de första nära och känslomässiga relationerna i den tidiga barndomen påverkar ett sätt att förhålla sig till andra människor upp i vuxen ålder.
KBT innebär genom att konfrontera känslor och tankar på ett nytt vis lära sig att hantera motgångar och obehag i livet.


'Med dagens datum i handen är jag certifierad i den grundläggande kompetensen inom psykoterapi vilket då leder till att jag i denna genren är begränsad som utförare av kompetens, yrkesetik och moral.
Dock besitter jag separata utbildningar till KBT terapeut samt KBT Coach'.


Välkommen!