Transformativ Coaching

TRANSFORMATIV COACHING


Transformera betyder omvandling och förändring. I transformativ coaching går vi på djupet för ett uppvaknande, för att höra vår egen inre röst. Transformativ coaching går in på djupet och söker finna de reella orsakerna till de problem som påverkar dig och ditt liv.
När en människa själv kan SE hur denna skapar sina problem så får man automatiskt tillgång till HUR man får dom att försvinna.
I den här formen släpper du spaken och överlämnar dig till livets naturliga flöde.


Här arbetar vi med:
- Sinnet, medvetenheten och tanken -

Transformativ coaching betyder enkelt sagt att vi blir coachade från en form till en annan.
Från den form du lever i som skapats i omedvetenhet till den du skapar i medvetenhet.
Det är lätt att följa en ström och bli det man upplever förväntas.
Vi lever ofta utifrån och in.

- Vill du leva inifrån-och-ut eller utifrån-och-in?
- Är du trött på att följa strömmen?
- Söker du frihet inom dig själv?
- Är du trött på att tävla om att duga och bli omtyckt?
- Är du vilsen i vem du är?
- Längtar du efter bättre självkänsla?
- Vill du få en bättre kontakt med din innersta kärna?
- Vill du hitta din väg i livet?


När vi hittar "HEM" är vi i full kontakt med oss själva och en förändring sker. Utifrån sett syns inte en större förändring första tiden då den kommer inifrån och skapar förändringar bit för bit. När vi förändrar vårt sätt att se på livet och oss själva förändras synen på helheten.


Du är välkommen att boka ett första kartläggande samtal för att efter det känna in om du vill gå vidare och arbeta i ett team med mig.


För att arbeta i lagom tempo till en förändring krävs minimum 10 sessioner á 60 minuter.


Välkommen!